sobota, 2 grudnia

Branża budowlana – uprawnienia

Zdecydowanie coraz więcej osób decyduje się związać własną karierę zawodową z branżą budowlaną, która daje de facto sporo możliwości. Głównie można osiągać naprawdę bardzo dobre zarobki, co więcej mamy duże sposobów rozwoju czy też uzyskania awansu. Nie powinno więc być zaskoczeniem, że tak dużym zainteresowaniem cieszą się uprawnienia budowlane, a więc certyfikat, który otrzymujemy po pozytywnym zdaniu egzaminu, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.

Certyfikat wydawany jest w postaci wyborów administracyjnej odpowiedniej komisji kwalifikacyjnej, przed którą kandydaci zdają część ustną egzaminu. Warto zatem poznać ciut więcej informacji na temat egzaminu, który pozwala nam uzyskanie dodatkowych umiejętności w branży budowlanej.
Egzamin – co trzeba na jego temat mieć świadomość tego?
Na początku trzeba wyjaśnić, że za takiego egzaminu mogą podejść tylko osoby, które spełniają kryteria, które możemy znaleźć w przepisach prawa budowlanego. Wymogi dotyczą tytułu naukowego kierunkowego, które jest związane z branżą budowlaną, jak także dobrego okresu odbycia praktyki w branży budowlanej, co może dotyczyć zarówno stażu w biurze projektowym, jak także na placu tworzenia. Jeśli kandydat spełnia podane powyżej warunki, to wtedy może zapisać się na sesję egzaminacyjną. Powinno się tutaj wspomnieć o tym, że egzamin na uprawnienia budowlane jest dość niełatwy, dlatego należy się do niego przygotować. Ogromną pomocą a także ułatwieniem będzie skorzystanie z oferty firmy szkoleniowej, która udostępnia aktualną bazę pytań, które pojawiają się na kolejnych sesjach egzaminacyjnych. Dzięki zapoznaniu się z takimi pytaniami, będziemy dobrze przygotowani zarówno na część pisemna egzaminu, jak również ustną czyli zdawaną przed komisją kwalifikacyjną. Nie zapominajmy również o tym, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwa typy, są to uprawnienia do projektowania bądź do prowadzenia robót budowlanych. Prócz tego, odznacza się także szereg specjalności, a mianowicie specjalność konstrukcyjno-budowlana, architektoniczną, inżynieryjną, instalacyjną. Co za tym idzie, powinniśmy wybrać jedną ze specjalności, tak ażeby uzyskać dodatkowe uprawnienia w zakresie prowadzenia samodzielnych prac technicznych.

Więcej: uprawnienia budowlane.