poniedziałek, 17 czerwca

Kto może uzyskać uprawnienia budowlane?

Uprawnienia branży budowlanej to z pewnością poszerzenie kwalifikacji a także kompetencji, które są poszukiwane przez pracodawców branży budowlanej. Pamiętajmy natomiast o tym, że uprawnienia budowlane mogą zyskać jedynie osoby, które zdadzą pozytywnie obie części egzamin organizowanego przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. A przy tym przed przystąpieniem do takiego egzaminu trzeba sprawdzić, czy zgodnie z bieżącymi przepisami mamy do tego w ogóle prawo, a zatem spełniamy wymagania.

Oczekiwania nałożone na kandydatów dotyczą zarówno posiadania tytułu zawodowego kierunkowego, jak też odbycia odpowiednio długiego stażu w budownictwie. Dopiero sposoby spełniające te wymogi mogą zapisać się na egzamin i przystąpić do obu jego części, a mianowicie do testu, a następnie do części ustnej zdawanej przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną.
Budownictwo – w jaki sposób dostać dodatkowe uprawnienia?
Na początku powinno się wyjaśnić, że uprawnienia w branży budowlanej to bardzo pożądane kwalifikacje, które umożliwiają samodzielne prowadzenie prac technicznych w zakresie zarówno projektowania jak również kierowania robotami budowlanymi czy również nadzorowania projektu budowlanego. Warto być świadomym o tym, że takie uprawnienia dzielą się na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami, ale w obrębie nich odznacza się też szereg specjalności. Jest to specjalność architektoniczna konstrukcyjno-budowlana instalacyjna czy również inżynieryjna. Jeżeli już chodzi o specjalność inżynieryjną, to tutaj odznacza się mostową drogą kolejową wyburzeniową a także hydrotechniczną. Jednakże w obrębie specjalności instalacyjnej odróżnia się specjalność związaną z instalacjami i urządzeniami oraz sieciami telekomunikacyjnymi sanitarnymi gazowymi czy także elektroenergetycznymi. Przystępując do egzaminu na uprawnienia budowlane powinniśmy wybrać specjalność, w obrębie której uzyskamy takie dodatkowe kompetencje. Musimy posiadać również świadomość, że takie uprawnienia mogą być wydawane bez ograniczeń lub też formie ograniczonej. Jeżeli już chodzi o na prawdę bardzo często wybierane uprawnienia elektryczne to dotyczą one zarówno projektowania jak również kierowania pracami związanymi z wykonywaniem zarówno sieci jak też urządzeń i instalacji elektroenergetycznych kolejowych czy też elektrycznych.

Warto sprawdzić: uprawnienia budowlane.