niedziela, 26 marca

Audyt ekologiczny

Sposób oddziaływania poszczególnych przedsiębiorstw na środowisko naturalne jest bardzo różny. Jedne firmy mogą praktycznie w ogóle nie wpływać negatywnie na środowisko, jednak inne firmy mogą generować odpady, które będą doprowadzały do systematycznej degradacji środowiska. Wtedy niezbędne jest specjalne raport z ochrony środowiska, które informuje na temat sposobności postępowania z odpadami w firmie a także przekazuje do Urzędu Ochrony Środowiska informacje dotyczące norm pracy w konkretnym zakładzie usługowym.

Do grupy firm, które muszą zyskać specjalne pozwolenie należą firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów, firmy z branży produkcji ciężkiej, te, które produkują elektronikę, urządzenia i maszyny, a także firmy zajmujące się produkcją niebezpiecznych gazów, cieczy i innych materiałów. Takie firmy muszą przejść pozytywnie specjalny sprawozdanie środowiskowy, który będzie dotyczył całościowego sposobu ich funkcjonowania. Sprawozdanie jest sporządzany przez niezależnych specjalistów, którzy wizytuje firmę i oceniają wszystkie aspekty jej działania. Wizytacja trwa zwykle kilka dni i są one całkowicie poświęcone całościowej ocenie sposobu działania wybranego przedsiębiorstwa. Fachowcy bardzo restrykcyjnie oceniają, czy firma zdaje sobie sprawę z sposobu własnego działania a także wpływu na środowisko i czy używa wszelkie możliwe środki, które będą ograniczały ten wpływ. W razie potrzeby fachowcy udzielają też rad, ale tak naprawdę doradztwo środowiskowe dla firmy powinno być dostarczane z zewnątrz, przez firmę, która się w takich działaniach specjalizuje. Takie firmy też poddają przedsiębiorstwa ocenie i wskazują słabe strony a także mocne strony, a w sytuacji tych drugich sposoby zastosowania tych mocnych stron na własną korzyść. W każdym przypadku sytuacja jest rozpatrywana osobiście, gdyż sposób działania poszczególnych firm odbiega od siebie diametralnie, a zastosowane rozwiązania muszą być wybrane idealnie do specyfiki działania konkretnej firmy, do jej sposobów a także potrzeb.

Sprawdź: doradztwo ochrona środowiska.