niedziela, 26 marca

Faktoring z regresem co to

Niemal wszystkie spore i średnie firmy w Polsce, które obracają sporą gotówką, na prawdę bardzo często decydują się na faktoring z regresem. To bardzo dobre rozwiązanie, bo dzięki niemu mogą dawać klientom dłuższy termin spłaty faktury – nawet cztery miesiące. To sprawia z kolei, ze zyskują nowych kontrahentów, dla których dłuższy czas spłaty faktury jest ważny i potrzebują go więcej – na przykład do czasu aż sami sprzedają określony towar.

Funkcjonuje to tak, że przedsiębiorca daje płatnikom długi termin płatności, więc nie muszą się spieszyć a sam ma całość albo znacząca większość sumy na swoim koncie bardzo szybko, bo firma faktoringowa zaraz opłaca tę fakturę. Warto sprawdzić, co to jest faktoring i czy to rozwiązanie sprawdzi się w firmie. To, co istotne i powinno interesować każdego na początku, jest ono bardzo bezpieczne, ponieważ faktor (firma faktoringowa) co więcej kontroluje, czy kontrahent, za którego wykłada środki jest rzetelny. Jeśli ma długi, nie zdecyduje się na objęcie faktoringiem jego faktur. Faktoring dzieli się na jawny a także cichy. Z jawnym mamy do czynienia, gdy płatnik wie o tym, że płatność została scedowana na firmę zewnętrzną – faktora. Przy faktoringu cichym, płatnik nie jest o tym informowany, i to także jest całkowicie legalne. Z tego drugiego korzystają przedsiębiorcy, którzy obawiają się, że ich kontrahenci zrezygnują ze współpracy. Niektórzy boją się, że firma faktoringowa zajmie się windykacyjnym ściąganiem należności, niemniej jednak to nie ma nic wspólnego z prawdą. Faktoring to bezpieczna metoda finansowania działalności, dzięki której nie należy brać kredytu obrotowego ani konsumpcyjnego wtedy, gdy płatnicy jeszcze nie opłacili faktur. By korzystać z faktoringu powinno się podpisać odpowiednią umowę z firmą faktoringową. Wcześniej nikt nie sprawdza historii kredytowej ani tego, czy firma ma jakieś urzędowe zaległośći typu ZUS, czy US. W takiej ramowej umowie na faktoring zawarte będą informacje na temat tego, czy faktor wypłaca wartość faktury całkiem, czy wypłaca jedynie zaliczkę.W tej drugiej sytuacji faktoring jest tańszy, a reszta kwoty wypłacana jest wtedy, gdy faktura zostanie opłacona przez jej odbiorcę.

Polecamy: co to jest faktoring.