niedziela, 14 kwietnia

Udzielanie pierwszej pomocy

W każdym budynku funkcjonalności publicznej, którym jest w głównej mierze sklep, szkoła, urząd, powinna znajdować się instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Należy powiesić ją w widocznym miejscu – tego wymagają przepisy i konieczna w takich obiektach ochrona przeciwpożarowa. Do tego jeszcze potrzebne będą gaśnice, odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych i przeszkolenie pracowników na wypadek wystąpienia pożaru.

Szkolenia przeciwpożarowe przeprowadzane są dla każdego pracownika jedynie raz. Zwykle takie szkolenie przeprowadzane jest przez inspektora od spraw bhp i pożarnictwa. Musi być to osoba, która ukończyła odpowiednie studia albo chociażby kurs nadający jej uprawnienia inspektora. Pracownicy nie muszą takich szkoleń powtarzać cyklicznie, tak jak to należy jest w sytuacji także obowiązkowego szkolenia bhp. Jeżeli już chodzi o szkolenia pracowników, wszystko reguluje kodeks pracy. Pracodawca może szkolić załogę częściej, ale nie rzadziej niż mówią to przepisy. Co istotne, wszystkie szkolenia muszą odbywać się w godzinach pracy. Nie wolno nakazać komuś zostać po godzinach lub przyjść wcześniej. Analogicznie sprawa ma się także z badaniami okresowymi. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik pracuje w godzinach nocnych. Wtedy powinno się mu się dzień wolny płatny tak, jak gdyby był w pracy. Zdarza się, że czasami w zakładach pracy, w których ryzyko wystąpienia pożaru jest bardzo duże, wówczas szkolenia przeprowadzane są częściej, by pracownicy wiedzieli, jak się zachować. Elementem takiego szkolenia bywa także ewakuacja przy użyciu fałszywego alarmu. Pracodawca uruchamia alarm i testuje, jak szybko wszystkim uda się ewakuować w bezpieczne miejsce. Choć może wydawać się to sprzeczne z ideą pracowania – skoro w godzinach pracy wszyscy przestają pracować, zostawiają wszystko jak leci i wychodzą, to jest to dla pracodawcy cenna informacja. Dowiaduje się chociażby, czy drogi ewakuacji są odpowiednie, czy nie jest zbyt tłoczno i zainteresowanym osobom na pewno uda się wydostać bezpiecznie z budynku, którego dotknął rzekomy pożar.

Zobacz również: usługi bhp pabianice.