sobota, 2 grudnia

Firma sprawdzająca bezpieczeństwo kosmetyków

Wprowadzanie kosmetyków na rynek to proces nieprosty i wymagający spełnienia wielu założeń prawnych. By kosmetyk mógł zostać wprowadzony do obrotu, musi przejść proces rejestracji oraz uzyskać pozytywną ocenę toksykologiczną i ocenę bezpieczeństwa. Jakie oczekiwania musi spełnić kosmetyk, ażeby mógł zostać dopuszczony do obrotu, i co powinno się zrobić, by wprowadzenie kosmetyku na rynek odbyło się zgodnie z prawem?
Przede wszystkim, kosmetyk musi być zgodny z wymogami określonymi w omal.

W Polsce podstawowymi przepisami regulującymi wprowadzanie kosmetyków na rynek są Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Kosmetyk musi być bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i nie może wpływać negatywnie na środowisko.
Właściciele kosmetyków mają obowiązek zarejestrować swoje produkty przed wprowadzeniem ich na rynek. Rejestracja odbywa się w Kluczowym Inspektoracie Sanitarnym, który kontroluje dokumentację złożoną przez posiadacza kosmetyku. W ramach dokumentacji właściciel musi zilustrować m.in. skład kosmetyku, sposób jego produkcji, metodę pakowania i etykietowania, oraz ocenę bezpieczeństwa i stabilności kosmetyku.
Ocena bezpieczeństwa to jedno z najważniejszych kryteriów, jakie musi spełnić kosmetyk. Posiadacz kosmetyku jest odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny toksykologicznej oraz oceny bezpieczeństwa swojego produktu. Ocena toksykologiczna polega na analizie składników kosmetyku i ich oddziaływaniu na organizm człowieka. Ocena bezpieczeństwa jednak polega na ocenie, czy kosmetyk może powodować jakiekolwiek skutki uboczne, przykładowo. podrażnienia skóry czy alergie.
Pozytywna ocena toksykologiczna i ocena bezpieczeństwa to podstawowe wymagania, jakie musi spełnić kosmetyk przed wprowadzeniem na rynek. Posiadacz kosmetyku musi również zadbać o prawidłowe oznakowanie swojego produktu. Oznakowanie powinno zawierać informacje o składnikach kosmetyku, sposób zastosowania, okresie ważności, oraz nazwie i adresie producenta.

Polecamy: Cosmetosafe