niedziela, 22 maja

Jak uzyskać pozwolenie na pobyt cudzoziemca w Polsce?

Legalizacja pobytu cudzoziemca na terenie Polski wymaga uzyskania odpowiednich pozwoleń a także dokumentów. Jednakże wielu cudzoziemców nie orientuje się w przepisach obowiązujących na terenie Polski, dlatego też ma trudności z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Na szczęście na rynku działają firmy, które specjalizują się w kompleksowej obsłudze cudzoziemców.

Do ich zadań trzeba zatem uzyskiwanie pozwoleń na legalny pobyt oraz pracę dla cudzoziemców.
Legalny pobyt na terenie Polski – co warto wiedzieć na ten temat?
Jednym z najważniejszych dokumentów, które dotyczą cudzoziemców, jest karta pobytu. Jest to dokument, który wydawany jest cudzoziemcom, tylko jeżeli posiadają zezwolenie na pobyt czasowy, na pobyt stały, jak także zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Przewidziano także wyjątki ze względów humanitarnych, jak także ochrony międzynarodowej. W związku z tym istnieje kilka okoliczności, które zezwalają na wydanie karty pobytu. Trzeba zaznaczyć, że karta pobytu stanowi dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca, jak także dokument podróżny, który uprawnia do przekraczania granicy bez wizy. Dzięki posiadaniu tego dokumentu cudzoziemiec może poruszać się po krajach należących do strefy Schengen. Należy zaznaczyć, że pozyskanie zezwolenia na legalny czasowy pobyt na terenie Polski dla cudzoziemca musi być w odpowiedni sposób udokumentowane. Jeżeli cudzoziemiec podjął pracę na terenie Polski, to wówczas do dokumentacji załączana jest umowa z pracodawcą. Z usługi, jaką oferują firmy zajmujące się obsługą cudzoziemców, coraz częściej korzystają też firmy. Powinno się uprzytamnić sobie, że użytkowanie z fachowych usług wiąże się z szybkim i sprawnym załatwieniu wszystkich formalności niezbędnych do legalizacji pobytu a także pracy cudzoziemca na terenie Polski. W ten sposób unikniemy wizyt w urzędach oraz załatwiania mnóstwa formalności. Warto także podkreślić, że legalny pobyt w polsce jest konieczny, ażeby pozyskać prawo do podjęcia pracy na terenie Polski. Jak się zatem okazuje, formalności, które powinno się dopełnić w związku z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce, jest wiele. Na szczęście działają firmy, które w szybki oraz sprawny sposób załatwiają wszystkie formalności powiązane z legalnym pobytem cudzoziemców.

Polecana strona: zezwolenie na pobyt czasowy.